دسته بندی:

آموزش استفاده از cat و tac در لینوکس به همراه مثال های کاربردی

این آموزش بخشی از سلسه ترفند ها و راهنمایی های لینوکس می باشد. در این آموزش ما بخشی از مصادیق مصرف دستور cat (از جمله دستورات پرکاربرد در لینوکس) و tac  ٬ (reverse دستورcat) را با مثال های کاربردی پوشش میدهیم.

کاربرد اصلی دستور  catلینوکس

دستور catمخفف کلمه ی Concatenate یکی از کاربردی ترین دستورات در سیستم عامل های nix systems میباشد.

بیشترین کاربرد این دستور گرفتن یک خروجی استاندارد برای خواندن یا نمایش محتویات یک فایل در ترمینال لینوکس میباشد.

# cat file.txt

کاربرد دیگر دستور catخواندن چندین فایل در یک خروجی یا چاپ خروجی چندین فایل در یک نمایشگر میباشد:

# cat file1.txt file2.txt file3.txt

این دستور همچنین میتواند با کمک کلید (تغییر مسیر مثبت)  “<” خروجی فایل ها را در یک فایل جدیدی ذخیره نماید:

# cat file1.txt file2.txt file3.txt > file-all.txt

همچنین با کلید تغییر مسیر میتوانید محتویات یک فایل را در انتهای فایلی دیگر ذخیره نمایید:

# cat file4.txt >> file-all.txt

دستور catهمچنین میتواند برای کپی کردن محتویات یک فایل در فایلی دیگر نیز استفاده شود. فایل جدید میتواند با نام جدید جتی در مسیری جدید نیز باشد:

# cat file4.txt >> file-all.txt

از این دستور برای ایجاد فایل نیز میتوان استفاده کرد. که در این صورت میبایست جهت ذخیره فایل کلید ترکیبی CTRL+D را نیز بفشارید:

cat > new_file.txt

با استفاده از سوئیچ n- در دستور catمیتوانید از سیستم عامل بخواهید شماره خطوط را شامل خط های خالی نیز در خروجی نمایش دهد:

# cat -n file-all.txt

با استفاده از سوئیچ b- در دستور catمیتوانید از سیستم عامل بخواهید شماره خطوط را صرف نظر از خط های خالی در خروجی نمایش دهد:

# cat -b file-all.txt

کاربرد دستور tac در سیستم عامل لینوکس

دستور tac عملا برعکس cat نوشته شده و عمل میکند. این دستور خروجی را از خط آخر به اول(معکوس) چاپ میکند.

# tac file-all.txt

یکی از سوئیچ های کارآمد دستور tac سوئیچ s- میباشد.

شما میتوانید با separates آغاز چاپ را یک کلمه خاص هدف گذاری نمایید.

برای مثال یک فایل حاوی متن زیر است:

this is number one

this is number two

this is number there

this is number four

با دستور زیر میتوانید بدین صورت فیلتر نمایید:

# tac file-all.txt --separator "two"

خروجی:

this is number one

 

this is number there

this is number four