آموزش تغییر پورت mysql در centos

تغییر پورت MYSQL در centos در جهت بهبود امنیت میباشد که در ادامه به آموزش انجام این کار میپردازیم :

برای تغییر پورت MYSQL در centos  وارد SSH شوید و دستور زیر را وارد نمایید :

nano /etc/my.cnf

و سپس خط زیر را وارد نمایید (به عنوان مثال پورت را ۶۴۶۴ قرار می دهیم)

port=6464

سپس CTRL + X را گرفته y را زده و Enter کنید

همچنین اگر  این خط را اضافه نکنید از پورت پیش فرض (۳۳۰۶) استفاده می شود .
و در آخر دستور زیر را اجرا نمایید .

service mysqld restart

نکته : در صورتی که این خط را اضافه نکنید از پورت پیش فرض (۳۳۰۶) استفاده می شود .

نکته : پورت انتخاب شده باید داخل فایروال باز شود .