دسته بندی:

آموزش قدم به قدم نصب وب سایت پنل در ویندوز ۲۰۱۲

وب سایت پنل یک پورتال کامل برای شرکت های پردازش ابری و ارائه دهندگان خدمات IT بر روی سرورهای ویندوز ۲۰۱۲ می باشد.

پلتفرم قدرتمند٬ انعطلاف پذیر و متن باز وب سایت پنل و اپلیکیشن های مربوطه ی آن از جمله IIS, SQL Server, Exchange 2010, Sharepoint 2010, OCS, Lync and Hyper-V از طریق ویندوز سرور قابلیت کنترل دارند.

سایت سازنده: http://www.websitepanel.net

در واقع وب سایت پنل از ۳ جز تشکیل شده است:

* WSP Portal
* WSP Enterprise Server
* WSP Server

مستحضر باشید نصب از پایه دنبال خواهد شد. به همین منظور فایل iso ویندوز سرور ۲۰۱۲ که ما استفاده میکنیم از اینجا قابل دانلود میباشد.

نکته: پس از نصب سیستم عامل٬ کارت شبکه باید بصورت static تنظیم شود.

 

جهت نصب وب سایت پنل لازم است یکسری از پیش نیازها رول های IIS و Feature هایی را نصب کنیم.

نصب پیش نیازهای WebsitePanel 2.1 beta در Server 2012

 

ما پیش نیازهای نصب وب سایت پنل را در یک مرحله با کمک پاور شل ویندوز نصب خواهیم کرد.

Add-WindowsFeature NET-Framework-core, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Http-Redirect, Web-Asp-Net, Web-Asp-Net45, Web-Net-Ext, Web-Net-Ext45, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Http-Tracing, Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Mgmt-Console, Web-Scripting-Tools

 

 

 

پس از پایان نصب٬ میتوانید صحت نصب Role و Features ها را با دستور زیر بررسی نمایید:

Get-WindowsFeature | where installed

نصب SQL 2012 SP1 Express در ویندوز سرور ۲۰۱۲ جهت نصب WebsitePanel 2.1 beta

در ابتدا میبایست Microsoft® SQL Server® ۲۰۱۲ Service Pack 1 (SP1) Express را از سایت ماکروسافت به نشانی زیر دانلود نماییم:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35579