دسته بندی:

آگاه سازی ورود موفق به سیستم عامل centos با ایمیل

در centos با استفاده از این metod پس از هربار لاگین موفق به سیستم عامل٬ یک ایمیل حاوی اطلاعات رایانه ی متصل برای شما ارسال خواهد شد.

ابتدا وارد محیط CLI شوید (Command Line Interface)

[root@servername ~]#

فایل .bashrc را با یک ادیتور باز نمایید:

[root@servername ~]# nano .bashrc

مقدار زیر را در انتهای فایل bashrc اضافه نمایید:

echo -n 'ALERT - Root Shell Access (servername) on:' `date` `who` | mail -s "Alert: Root Access from `who | cut -d"(" -f2 | cut -d")" -f1`" email@address.com

مقادیر “servername” و “email@address.com” را با نام سرور و ایمیل تان اصلاح نموده و فایل را ذخیره نمایید.