ثبت دامنه با مشخصات خود و گرفتن کنترل پانل دامنه

ثبت دامنه با مشخصات خود :

بله، پس از ثبت دامنه شما می بایستی درخواست خود را برای واحد ثبت دامنه شرکت به همراه نام دامنه خود ارسال کنید تا مشخصات کنترل پانل دامنه برای شما ارسال شود و پس از دریافت مشخصات کنترل پانل دامنه می توانید مشخصات مالک دامنه را تغییر دهید.