دسته بندی:

ابزار های networking در ssh

ابزار های networking :

• نمایش اطلاعات ارتباط کابلی eth0

ifconfig eth0

• نمایش اطلاعات ارتباط بی سیم wlan0

iwconfig wlan0

• اسکن کردن شبکه های بی سیم در دسترس

iwlist scan

• نمایش رابط های موجود شبکه مانند eth0 و wlan0

ip link show

• تغییر نام رابط eth0 به myeth

ip link set dev eth0 name myeth

• فعال کردن ارتباط eth0
با استفاده از down به جای up، این ارتباط غیر فعال می شود

ip link set dev eth0 up

• نمایش آدرس های فعال رابط های موجود

ip addr show

• تنظیم کردن آدرس eth0 به ۱٫۲٫۳٫۴ و mask به ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰
با استفاده از del به جای add می توانید آدرس را حذف کنید

ip link set dev eth0 up

• جدول لیست مسیر ها(routing)

ip route show

• تنظیم کردن gateway بر روی ۱٫۲٫۳٫۲۴۵

ip route add default via 1.2.3.254

• نمایش اطلاعات مسئول (whois) دامنه مشخص شده

whois OnlineServers.ir

• نمایش ارتباطات ورودی و خروجی سیستم بر روی شبکه

netstat -tup

————–
netstat خلاصه network statistics، ابزاری خط فرمانی می باشد که به منظور نمایش اطلاعات متنوع در زمینه شبکه مانند اتصالات، جدول routing (جداول هدایت کردن بسته‌ها ) و … را در اختیار قرار می دهد.

این ابزار برای پیدا کردن مشکلات در شبکه و برآوردگر حجم اطلاعات رد و بدل شده در شبکه به عنوان یک اندازه‌گیر عملکرد استفاده می شود.

در زیر مواردی را از استفاده از این دستور مشاهده می فرمایید:

– نمایش اطلاعات پورت ها / نمایش تمامی پورت ها

netstat -a | more

– نمایش تمامی پورت های tcp

netstat -at

– نمایش پورت های udp

netstat -au

– نمایش سوکت (Socket) هایی که در وضعیت Listen هستند
لیست پورت هایی که در وضعیت listen هستند

netstat -l

– لیست پورت های tcp که در وضعیت listen هستند

netstat -lt

– لیست پورت های udp که در وضعیت listen هستند

netstat -lu

– لیست پورت های UNIX که در وضعیت listen هستند

netstat -lx

– نمایش آمار برای هر پروتکل / نمایش آمار برای تمامی پورت ها

netstat -s

– نمایش آمار برای پورت های TCP

netstat -st

– نمایش آمار برای پورت های UDP

netstat -su

– نمایش PID و نام برنامه با استفاده از پارامتر -p
پارامتر -p را می تواند با هر یک از موارد بالا ترکیب کرد. این دستور PID و نام برنامه مربوطه را در خروجی netstat چاپ می کند.

netstat -pt

– عدم نمایش نام هاست
برای نمایش آی پی هاست به جای نام آن می توانید از پارامتر -n استفاده نمایید. در صورت استفاده از این پارامتر، سرعت چاپ خروجی دستور netstat به طور محسوسی افزایش می یابد.

netstat -ptn

– نمایش ادامه دار خروجی
در صورت استفاده از پارامتر -c در کنار سایر پارامتر های netstat، بعد از اجرا و چاپ نتایج، از دستور خارج نمی شود و هر چند ثانیه یک بار دستور را دوباره اجرا کرده و خروجی را چاپ می کند. برای خروج Ctrl+c را بزنید.

netstat -c

– نمایش اطلاعات kernel routing

netstat -r

– یافتن برنامه یا پورت با ترکیب با grep :
به عنوان مثال برای یافتن ssh های فعال از دستور زیر استفاده می کنیم:

netstat -ap | grep ssh

و همچنین برای یافتن اطلاعات یک پورت از دستور زیر استفاده می نمایید:

netstat -an | grep ':80'

– نمایش interface های موجود :
برای نمایش خلاصه اطلاعات interface های موجود از پارامتر -i استفاده نمایید:

netstat -i

همچنین برای نمایش اطلاعات بیشتر به ازای هر interface از پارامتر e به همراه i استفاده کنید:

netstat -ie