دسته بندی:

انواع خطا های هاست و دلیل آن

خطا های هاست :

حتما شما هم بطور مداوم با پِیامهای خطا و Error در هنگام مشاهده صفحات اینترنت مواجه شده اید. در برخی مواقع این پیامها ناامید کننده و خسته کننده هستند. برخی از این خطا ها نیز هنگامی که سعی در دسترسی به سرورها دارید، ایجاد می شوند. در زیر لیستی از پیامهای اینترنت و معانی آنها بطور مختصر ذکر شده است:

۴۰۰ Bad File Request

 

معولا هنگامی با چنین خطا یی مواجه می شوید که عبارت بکار گرفته شده در URL نادرست است.

۴۰۱ Unauthorized

 

سرور بدنبال برخی کلیدهای پنهانی کلاینت می گردد و چیزی بدست نمی آورد. همچنین وارد کردن کلمه رمز اشتباه نیز می تواند سبب بروز چنین پیامی شود.

۴۰۳ Forbidden/Access Denied

 

مشابه ایراد ۴۰۱، مجوز لازم برای دسترسی به سایت مورد نیاز است.

۴۰۴ File Not Found

 

سرور نمی تواند فایل درخواست شده را پیدا نماید.فایل یا جابجا شده و یا از محل اعلام شده شما حذف شده است. و یا Url آن و یا نام سند شما اشتباه وارد شده است. اگرکلمه ای با املای اشتباه وارد شده آن را تصحیح کنید.

۴۰۸ Request Timeout

 

درخواست کلاینت قبل از آنکه سرور آن را بازیابی کند متوقف شود. کاربردکمه Stop را فشار دهد، پنجره مرورگر را ببندد و یا قبل از بارگذاری صفحه لینکی را کلیک نماید. معولا هنگامی که سرورها به آرامی کار می کنند و نیز حجم فایلها زیاد است با این پیام مواجه می شوید.

۵۰۰ Internal Error

 

اسناد HTML قابل بازیابی نیستند زیرا مشکلاتی در ساختار بندی سرور رخ داده است .در این صورت با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.

۵۰۱ Not Implemented

 

سرور وب نمی تواند از ویژگی درخواست شده پشتیبانی کند.

۵۰۲ Service Temporarily Overloaded

 

گرفتگی سرور. ارتباطهای زیاد، ترافیک شدید. باز هم سعی کنید تا صفحات بارگذاری شوند.

۵۰۳ Service Unavailable

 

سرور مشغول است، سایت ممکن است جابجا شده باشد و یا ارتباط از طریق Dial-up قطع شده است.

Connection Refused by Host

 

یا مجوز لازم برای دسترسی به سایت را ندرید و یا رمز وارد شده توسط شما اشتباه است.

File Contains No Data

 

صفحه وجود دارد اما چیزی نشان داده نمی شود. این ایراد در سندی رخ می دهد که بطور درستی جدول بندی نشده و یا اطلاعات مربوط به header سند خالی است.

Bad File Request

 

مرورگر شما قادر به پشتیبانی از فرمها و یا دیگر انواع کدنویسی برای دسترسی نیست.

Failed DNS Lookup

 

نام Domain Name Server نمی تواند نام domain درخواستی شما را به آدرس IP معتبر ترجمه کند. البته این ایراد می تواند به جهت مشغول بودن سرور، اشتباه بودن URL وارد شده باشد.

Host Unavailable

 

سرور میزبان از کار افتاده است.

Unable to Locate Host

 

سرور از کار افتاده است، ارتباط اینترنت قطع شده است و یا URL وارد شده اشتباه است.

Network Connection Refused by the Server

سرور وب مشغول است.