دسته بندی:

بازگردانی چندین بک آپ در Cpanel

Restore Multiple Backups Cpanel

برای اینکار ابتدا بک آپ ها را در مسیر دلخواه قرار دهید ( به عنوان مثال /backup )

سپس وارد همین مسیر شوید.

cd /backup

اکنون دستور زیر را اجرا کنید:

for a in a*; do /scripts/restorepkg $a; sleep 30; done;

تمام بک آپ ها بازگردانی خواهد شد.