دسته بندی:

تبدیل پایگاه داده SQL Server2008 به پایگاه داده SQL Sever2005

تبدیل SQL Server2008 به SQL Sever2005

راه اول:
بک آپ فایل رو در ۲۰۰۵ Restore کنی یا فایل MDF رو Attach کنید. SQL Server2008

راه دوم:
در Managment Studio 2008 در قسمت Properties مربوط به دیتابیس مورد نظر، در قسمت Option و قسمت Copmatibility Level به ورژن ۹ (یا ۲۰۰۵) تغییر بدید.

راه سوم:
ابتدا یک فایل Script از دیتابیس در ۲۰۰۸ تهیه کنید. هنگام تهیه فایل در قسمت Advanced >> Option ورژن سرور را ۲۰۰۵ یا ۹٫۰ انتخاب کنید.

حال فایل SQL را که معمولا در My Document ساخته میشه، در سرور ۲۰۰۵ اجرا کنید. البته مراقب باشد مسیر فایل دیتابیس که در فایل Script نوشته شده را حتما اصلاح کنید تا با فایل دیتابیس ۲۰۰۸ یکسان نباشد.
اکنون یک کپی از دیتابیس ۲۰۰۸ با کلیه Objectها در ۲۰۰۵ دارید که جداول آن خالی میباشد.
سپس اطلاعات جداول دیتابیس در ۲۰۰۸ را به دیتابیس ساخته شده در ۲۰۰۵ انتقال دهید.