دسته بندی:

تغییر صفحه ساس در سی پنل Account Suspended

تغییر صفحه ساس در سی پنل

وارد سی پنل ( cpanel ) شده و گزینه

Modify Suspended Account Page

و به سر برگ

Account Suspended

رفته و در کدهای اچ تی ام ال تغیرات لازم را اعمال میکنیم