حل مشکل (MySQL Error 1118 (Row size too large

حل مشکل MySQL: Error Code: 1118 Row size too large (> 8126). Changing some columns to TEXT or BLOB

متن خطا ۱۱۱۸:

ERROR 1118 (42000) at line 1292: Row size too large (> 8126). Changing some columns to TEXT or BLOB or using ROW_FORMAT=DYNAMIC or ROW_FORMAT=COMPRESSED may help. In current row format, BLOB prefix of 768 bytes is stored inline.

راه حل:

اخیرا با خطای فوق حین import دیتابیس وردپرس از طریق ترمینال لینوکس مواجه شدیم که با ایجاد تغییر در sql server مشکل ایمپورت مرتفع گردید.

برای این منظور وارد سرور شده و فایل my.cnf را با دستور زیر ویرایش میکنیم:

nano /etc/my.cnf

خط زیر را که در حالت پیش فرض # کامنت شده است٬ را از کامنت خارج کرده و به صورت زیر تصحیح میکنیم:

innodb-log-file-size           = 1G

ذخیره تغییرات.

ریستارت پایگاه داده:

service mysqld restart