دسته بندی:

خطای Connection to server failed در Cpanel

SMTP Error (-1): Connection to server failed

در صورتی که در هنگام ارسال ایمیل با خطای بالا مواجه می شوید ابتدا Firewall(csf) سرور را غیرفعال نمایید و مجدد بررسی نمایید. در صورتی که با غیرفعال کردن CSF مشکل برطرف شد، تنظیمات زیر را در csf.conf انجام دهید:

/etc/csf/csf.conf

سپس تنظیمات را مطابق زیر تغییر دهید:

SMTP_BLOCK = "0"
SMTP_ALLOWLOCAL = "1"

و در نهایت سرویس csf را restart نمایید.