دستورات پرکاربرد اسکنر CXS

CXS ConfigServer eXploit Scanner commands   … در این پست با برخی از دستورات command های پرکاربرد اسکنر CXS آشنا می شویم.

اسکن یک یوزر خاص :
cxs --user USERNAME
اسکن تمام یوزرها:
cxs --allusers
اسکن یک فایل:
cxs /path of the file
cxs /home/USERNAME/public_html/xmlrpc.php
اسکن در حالت کنترل load سرور:
cxs -T [num]
اسکن در background :
cxs -B
بروز رسانی نسخه اسکنر CXS :
cxs -U
ارسال گزارش فایل مخرب جدید به دیتابیس cxs :
cxs --wttw [filename]
اسکن کردن تنها از public_html و دایرکتوری ها داخلی آن :
cxs --www [file]
پیوست کردن log نتیجه اسکن به یک فایل خاص :
cxs --logfile [file]
حذف فایل های قرنطینه شده :
cxs -D