دسته بندی:

دستور مشاهده مشخصات سخت افزاری سرور

ممکنه برای شما هم پیش بیاد که بخواید مشخصات سخت افزاری سرور رو داشته باشید.

برای این کار، دستور dmidecode میشه گفت یکی از بهترین نتایج رو در اختیار شما قرار خواهد داد.

این دستور ۳۹ خروجی مختلف میتونه بهتون بده که در جدول زیر میتونید ببینید :

# Type Short Description
۰ BIOS
۱ System
۲ Base Board
۳ Chassis
۴ Processor
۵ Memory Controller
۶ Memory Module
۷ Cache
۸ Port Connector
۹ System Slots
۱۰ On Board Devices
۱۱ OEM Strings
۱۲ System Configuration Options
۱۳ BIOS Language
۱۴ Group Associations
۱۵ System Event Log
۱۶ Physical Memory Array
۱۷ Memory Device
۱۸ ۳۲-bit Memory Error
۱۹ Memory Array Mapped Address
۲۰ Memory Device Mapped Address
۲۱ Built-in Pointing Device
۲۲ Portable Battery
۲۳ System Reset
۲۴ Hardware Security
۲۵ System Power Controls
۲۶ Voltage Probe
۲۷ Cooling Device
۲۸ Temperature Probe
۲۹ Electrical Current Probe
۳۰ Out-of-band Remote Access
۳۱ Boot Integrity Services
۳۲ System Boot
۳۳ ۶۴-bit Memory Error
۳۴ Management Device
۳۵ Management Device Component
۳۶ Management Device Threshold Data
۳۷ Memory Channel
۳۸ IPMI Device
۳۹ Power Supply

 

طرز استفاده از اعداد ذکر شده در این دستور هم به این صورت هست :

dmidecode --type 4