دسته بندی:

رفع مشکل سفید شدن صفحه ورود به phpmyadmin

در صورتی که با مشکل سفید شدن صفحه phpmyadmin در cpanel مواجه شده اید پیشنهاد اول بروزرسانی phpmyadmin با دستور زیر میباشد:

# /usr/local/cpanel/bin/updatephpmyadmin --force

حال مجددا وضعیت phpmyadmin را بررسی نمایید. در صورتی که مشکل حل نشد٬ دستور زیر:

# /scripts/upcp --force

در اغلب اوقات با دستور فوق مشکل مرتفع میگردد. چنانچه مشکل برطرف نشد میتوانید با دستور زیر خطاهای موجود را مشاهده نمایید:

# tail -f /usr/local/cpanel/logs/access_log

 

در صورت نیاز میتوانید حل مشکل را به آنلاین سرور بسپارید.