دسته بندی:

سرور مجازی (VPS) چیست؟

vps:

VPS مخفف Virtual Private Server می باشد که در اصطلاح به سرور مجازی معروف می باشد.

هر سرور مجازی (vps) بخشی از منابع سرور اصلی را به خود اختصاص داده است و مانند یک سرور مستقل عمل می کند.

مهم ترین ویژگی سرور مجازی منابع اختصاصی و دسترسی کامل به تمام بخش های سرور می باشد.