دسته بندی:

سریال VMware Exsi

سلام خدمت دوستان
می دونم کار زیاد سخت و مهمی نیست و ۹۹% افراد بلدن این پست رو واسه اون یک دسته از دوستانی که بلد نیستند زدم
تو همین هفته چند بار راجع به این موضوع سوال شد

طبق تصویر پیش برید و سریال نامبر هایی که قرار می دهم رو بدید تا vmware Exsi تون اکتیو و رجیستر شه

VMWARE ESXi +4

nf64r-0y042-m8eg9-3325k-83a2d
Hv69k-dy28j-h8061-932zk-0ak68

VMWARE ESXi +5

hh62q-4225h-08140-0c9ak-c0mj0
ju2qn-a931p-gztq1-th1n4-13y76
na4hr-4kj5h-gz3c9-lu87h-03x1g
Jz0af-0l3e0-0zyf8-yj05k-c312a