دسته بندی:

Label گذاشتن دستورات لینوکس

در این مقاله قصد داریم آموزش label گذاری روی دستورات طولانی لینوکس را آموزش دهیم پس در ادامه با ما همراه باشید :
۱- کامند مربوطه را انتخاب کنید .
netstat -nat | awk '{print $6}' | sort | uniq -c | sort -n
دستور بالا ، یکی از دستوراتی است که برای تشخیص حملات ddos مورد استفاده قرار میگیرد .
چون این دستور طولانی است برای این که همیشه این دستور را تایپ نکنیم از عمل lable گذاری استفاده می کنیم. که بعد از تایپ کامند مربوطه # label  را وارد می کنیم.
به صورت زیر :

netstat -nat | awk ‘{print $6}’ | sort | uniq -c | sort -n # label

و به جای label اسم دلخواه  که مثلا ddos است  را وارد می کنیم .

netstat -nat | awk ‘{print $6}’ | sort | uniq -c | sort -n # ddos

و در آخر برای اجرای دستور کلید های Ctrl + R را در SSH  می زنیم و نام Label را وارد می کنیم.دستور اجرا میشود .