دسته بندی:

محدود کردن ارسال ایمیل برای یک اکانت در Cpanel

تعداد ارسال ایمیل ساعتی برای همه اکانت ها در فایل زیر ذخیره می شود.

/var/cpanel/maxemailsperhour

برای محدود کردن یک اکانت و دامنه خاص در cpanel باید فایل زیر را ویرایش نمایید:

nano /var/cpanel/maxemails
و خطوط زیر را اضافه کنید:
domain.com=100
بجای domain.com نام دامنه مورد نظر را وارد کنید.
پس از اعمال و ذخیره تغییرات دستور زیر را اجرا کنید:
/scripts/build_maxemails_config