مشکل Remove WHM Disk در لینوکس

WHM کنترل پنلی محبوب است که دارای امکاناتی همچون ، حذف و دسترسی کامل به پنل مشتری ، حذف یا ایجاد پکیج و حذف و اضافه و دانگرید اپگرید مشتری و … میباشد. گاهی در این کنترل پنل با خطاهایی مواجه میشویم که در ادامه به حل یکی از آن ها میپردازیم .

در بسیاری از مواقع هنگام اتصال به WHM ممکن از با خطای زیر مواجه شده باشید :

Sorry for the inconvenience!
The filesystem mounted at / on this server is running out of disk space. cPanel operations have been temporarily suspended to prevent something bad from happening. Please ask your system admin to remove any files not in use on that partition.
این خطا وقتی که شما فضای دیسک را در سرور دیلیت کنید باز هم مشکل پابرجا بوده و WHM اجازه دسترسی به شما نمی دهد .
برای حل این مشکل شما باید فایل ها را از مسیر زیر حذف کنید و سپس دوباره تلاش کنید .
/root/.cpanel/datastore/_bin_df_-P_-k_-l