دسته بندی:

مشکل در start نشدن سرویس exim در دایرکت ادمین

Exim Dead But Pid File Exists

در صورتی در هنگام اجرای سرویس exim با خطا مواجه شدید.

ابتدا log آن را در مسیر زیر بررسی کنید:

/var/log/exim

با دستور زیر نیز ممکن است به پیدا کردن مشکل به شما کمک کند:

exim -bd -d+all

همچنین با پاک کردن subsys مربوط به exim احتمال رفع مشکل وجود دارد:

rm -f /var/lock/subsys/exim