نحوه انتقال فایل از طریق SSH ودستور wget

چطور از طریق SSH فایل ها را انتقال بدم؟ چگونه wget کنم ؟

برای انتقال فایل از یک سرور و به سرور دیگر معمولا از دستور wget استفاده می شود. که بعد از وارد شدن به SSH دستور wget را به طریق زیر وارد می کنیم.
به طور مثال فایل phpini.txt را از سایت onlineservers.in از طریق زیر در سرور دانلود می کنیم.
wget http://onlineservers.in/phpini.txt