نحوه برطرف کردن خطای ۵۰۰ Internal Server Error در ویندوز سرور ۲۰۰۸

نحوه برطرف کردن خطای ۵۰۰ Internal Server Error در ویندوز سرور ۲۰۰۸

اگر هنگام رویت برخی وب سایت ها در سرور ویندوز ۲۰۰۸ با خظای ۵۰۰ Internal Server Error روبرو می شود. این خطا مشکل وب سایت را نشان نمی دهد.

که برای این که متوجه مشکل موجود در سایت و یا وب سرور شوید تا بتوانید مشکل را حل کنید. باید اقدامات زیر را انجام دهید.

۱- فایل web.config در wwwroot وب سایت خود را باز نمایید.

۲- خط زیر را قبل از تگ system.webServer قرار دهید.

سپس فایل web.config را ذخیره نموده و وب سایت خود را refresh نمایید. و سپس خطای مربوطه را رویت نمایید.

*االبته ممکن است که این خطا از عدم دسترسی خواندن (Read) در Network Service نیز موجب شود که IIS نتواند فایل web.config را بخواند.