دسته بندی:

تغییر مسیر پوشه DocumentRoot آپاچی در لینوکس

آپاچی apache یک وب سرور محبوب در لینوکس می باشد که در سیستم عامل های لینوکس و ویندوز بسیار استفاده می شود. وب سرور جهت نمایش محتوای وب استفاده می شود.

در این اموزش کوتاه٬ فراخواهیم گرفت که چگونه مسیر پوشه root وب سرور آپاچی را در لینوکس تغییر دهیم. برای این منظور از سیستم عامل های Ubuntu/Debian و RHEL/CentOS/Fedora استفاده خواهیم کرد.

مسیر پیشفرض DocumentRoot وب سرور معمولا شاخه ی زیر میباشد:

/var/www/html
or
/var/www/

این مسیر در فایل کانفیگ آپاچی تعریف شده است.

Ubuntu/Debian

/etc/apache2/sites-enabled/000-default
/etc/apache/apache2.conf

CentOS/RHEL/Fedora

/etc/httpd/conf/httpd.conf

با توجه به سیستم عامل خود٬ مسیر فایل کانفیگ را با یکی از ویرایشگرها همچون nano یا vi باز کنید.

#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/html"

مقدار DocumentRoot را به مسیر جدیدی که میخواهید٬ تغییر دهید.

پس از اعمال تغییرات فوق٬ جهت نمایش خروجی میبایست وب سرور را ریستارت نمایید:

Ubuntu/Debian

# systemctl restart apache

CentOS/RHEL/Fedora

# service httpd restart