دسته بندی:

نصب مجدد سیستم عامل (Rebuild) کردن سرور مجازی

برای نصب مجدد یا با عبارت دیگر Rebuild کردن سرور مجازی خود ابتدا وارد کنترل پانل سرور مجازی خود شوید و به صفحه Rebuildمراجعه کنید.

سپس در صورتی که از نصب مجدد سیستم عامل خود اطمینان دارید مقابل عبارت Confirm را تیک بزنید و سپس بر روی دکمه Rebuild >> کلیک کنید. سپس مراحل نصب برای شما نمایش داده می شود، اندکی صبر کنید تا مراحل نصب به اتمام رسد. پس از اتمام مراحل نصب ۵-۱۰ دقیقه صبر کنید تا مراحل نصب در سرور مجازی تکمیل شود.

توجه : با نصب مجدد سیستم عامل ،Rebuild کردن سرور مجازی ، تمامی اطلاعات موجود در سرور شما حذف خواهد شد.