نصب PHP در ویندوز سرور

آموزش نصب PHP در ویندوز سرور

در این مرحله از ساخت یک وب سایت PHP، PHP  را دانلود و نصب کنید و برنامه PHP خود را آپلود کنید .در ادامه میخواهیم ببینیم که چگونه برای نصب php در ویندوز سرور IIs 6 اقدام کنیم .مراحل انجام این کار شامل دانلود آخرین نسخه از PHP به طور مستقیم در سرور ویندوز خود و سپس نصب نرم افزار می باشد .

برای نصب php  مراحل زیر را انجام دهید :

۱ – در مرحله اول  از طریق remote desktop وارد سرور خود می شوید .

۲ – در مرورگر سرور خود ادرس زیر را وارد میکنیم http://www.php.net/downloads.php

۳ – فایل Windows PHP5.x ZIP package را دانلود کرده و اجرا میکنیم .

۴ – دایرکتوری جدیدی با نام c:PHP ایجاد می کنیم .

۵ – فایل دانلود شده از c:PHP را باز می کنیم .

۶ – دایرکتوری جدید C:PHPphpsessions ایجاد میکنید .

۷ – در فولدر باز شده C:PHP راست کلیک کرده و propertise را انتخاب میکنید  .

۸ – در سریرگ Security Tab گزینه add را انتخاب میکنید  .

۹ – دستور زیر را IUSR_COMPUTERNAME تایپ میکنید(جایی که اسم کامپیوتر تان در انجا می باشد )در محیط متنی Check Names را کلیک می کنید وسپس ok را می زنید .

۱۰ – یوزر IUSR_COMPUTERNAME را انتخاب کرده وجعبه Full Control را چک کرده و ok را می زنید .

۱۱ – در notepad دستور زیر C:PHPphp.ini-dist  را باز می کنید .

۱۲ – در داخل فایل جایگزین های زیر را انجام می دهید :

– فایل  ;extension=php_mysql.dll  جایگزین فایل  extension=php_mysql.dll

-فایل ;session.save_path = “/tmp” جایگزین فایل session.save_path = “C:PHPphpsessions”

– فایل session.gc_maxlifetime = 1440جایگزین فایل session.gc_maxlifetime = 43200

– فایل SMTP = localhost جایگزین فایل SMTP = smtp.yourdomain.com

– فایل ;sendmail_from = me@example.com  جایگزین فایل sendmail_from = user@yourdomain.com

۱۳ -فایل زیر را C:windowsphp.ini ذخیره میکنیم .

۱۴ – مسیر   C:PHPlibmysql.dll و C:PHPextphp_mysql.dll را در فولدر  C:windowssystem32 کپی میکنید .

۱۵- IIS واقع در زیر مسیر Control Panel -> Administrative Tools -> Internet Information Services (IIS) Manager را باز می کنید .

۱۶ – روی Web Service Extensions راست کلیک کرده و گزینه Add a new Web service extension را انتخاب می کنید .

۱۷ – در php گزینه Extension Name را وارد کرده و Set extension status to Allowed را چک کرده و ok را وارد می کنید .

۱۸ – دستور زیر را در مسیر باز شده C:PHPphp5isapi.dll وارد کرده و ok را وارد کنید .

۱۹ – روی Web Sites راست کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید .

۲۰ – در سربرگ ISAPI Filters کلید add را انتخاب کنید .

۲۱ – در php قسمت  Filter Name دستور زیررا C:PHPphp5isapi.dll را وراد کرده و گزینه Executable را انتخاب و ok را بزنید .

۲۲ – در سربرگ Home Directory روی Configuration کلیک کنید .

۲۳ – روی add کلیک کنید .

۲۴  – ادرس زیر را C:PHPphp5isapi.dll را  از Executable وراد کرده وphp انتخاب سپس گزینه Extension را زده و ok کنید .

۲۵ -در سربرگ Documents گزینه add را کلیک کنید .

۲۶ – فایل index.php را انتخاب و ok رو بزنید .

۲۷ – در این مرحله می توانید وب سایت های خاصبرای فعال کردن  php یا روی گزینه انتخاب همه کلیک و ok رو بزنید .

۲۸ – روی Computer Name راست کلیک کرده وگزینه All Tasks  رو انتخاب و Restart IIS را کلیک کنید .

۲۹ – از منوی کشویی گزینه Restart IIS را انتخاب و ok را بزنید .