دسته بندی:

نمایش مصرف منابع در لینوکس

امروز با یه نرم افزار (میشه گفت) جالب برای دیدن میزان مصرف منابع به شکلهای مختلف پیدا کردم که کارهای خروجی های جالبی رو میتونه نشون بده.

برای نصبش از دستور زیر استفاده کنید :

yum install sysstat

خیلی راحت نصب میشه و بعد میتونید با دستورات زیر، خروجی های مختلفی رو ببینید :

mpstat

mpstat -P ALL

sar

sar -u 2 5

ps -eo pcpu,pid,user,args | sort -k 1 -r | head -10

iostat