پس از منقضی شدن یک دامنه چه اتفاقی می افتد؟

پس از اینکه دامنه ما منقضی می شود تا ۶۰ روز شما برای تمدید دامنه خود فرصت دارید لذا در صورت عدم تمدید دامنه طی این ۶۰ روز دامنه شما از مرکز ثبت حذف خواهد شد.