پهنای باند (Bandwidth) چیست؟

پهنای باند :

پهنای باند (Bandwidth) به میزان اطلاعاتی است که در طول ماه توسط سرور یا سایت شما می تواند رد و بدل شود گفته می شود.

این انتقال اطلاعات می تواند از طریق پروتکل های Http و Ftp و Pop3 و … صورت بپذیرد.