چگونه لایسنس cpanel خود را فعال کنیم

برای فعال کردن لایسنس cpanel :(روی vps)

بعداز خرید لایسنس cpanel و بعد از فعال کردن آن شما باید به ssh خود لاگین (باز) کنید بعد کد زیر رو وارد کنید و تمام به همین راحتی اکتیو میشود.

usr/local/cpanel/cpkeyclt