دسته بندی:

پیدا کردن ip خود در اینترنت

چگونه ip خود را پیدا کنم ؟ برای پیدا کردن ip مراحل زیر را انجام دهید.

برای پیدا کردن ip خود می توانید از طریق سایت های زیر اقدام کنید.

http://www.ip-adress.com/what_is_my_ip
http://www.whatismyip.com/
http://whatismyipaddress.com

که با رفتن به این سایت ها عبارت زیر برای شما نمایش داده می شود.

Your IP Address Is: xxx.xx.xxx.xx