دسته بندی:

نصب فایروال APF در لینوکس

فایروال APF فایروال قدرتمندی است که در لینوکس بسیار خوب عمل میکند با دنبال کردن این آموزش میتوانید این فایروال را نصب کنید .

 

برای نصب فایروال قدرتمند APF مراحل زیر را دنبال کنید

ابتدا وارد SSH شوید و به ترتیب دستور های زیر را اجرا نمایید

cd /usr/local/src
wget http://rfxnetworks.com/downloads/apf-current.tar.gz
tar -zxf apf-current.tar.gz
cd apf*
./install.sh

 

بعد از اجرای دستورات بالا ، برای مدیریت پورت و فایروال می توانید دستور زیر را در SSH وارد نمایید :

nano /etc/apf/conf.apf
همچنین اگر به دلایلی خواستید این ابزار را حذف و غیرفعال کنید مراحل زیر را انجام دهید .
برای این کار دستورات زیر را وارد نمایید :
service apf stop
chkconfig apf off
rm -rf /etc/apf
rm -f /etc/cron.daily/fw
rm -f /etc/init.d/apf
موفق باشید .