دسته بندی:

بخش Login History در دایرکت ادمین

بخش Login History در دایرکت ادمین  Ip سیستم هایی که قصد ورود به کنترل پنل را داشته و تعداد تلاش ها جهت ورود را ثبت مینماید.

برای مشاهده این بخش میتوانید در بخش Account Management بر روی گزینه Login History کلیک کنید و در آن صفحه تمامی گزارشات ورود را مشاهده کنید .در این گزارش میتوانید تاریخ ورود و تعداد دفعات وارد کردن رمز و آی پی کاربر را مشاهده کنید