دسته بندی:

restart کردن apache به صورت خودکار

وب سرور Apache   محبوب ترین سرور HTTP در دسترس بر روی اینترنت می باشد که از زبان های  PHP و Perl پشتیبانی می کند .برای ریستارت کردن خودکار apache مراحل زیر را دنبال کنید :
اگر مشکلی خاص با Apache دارید، به این ترتیب تنظیمات را انجام دهید.
۱-ابتدا از طریق root و از SSH وارد سرور شوید .
۲-برای ویرایش فایل زمان بندی می توانیم از دستور “crontab -e” استفاده کنیم.

۳-در انتهای خط دستور زیر را اضافه کنید:

۰ ۱۵ * * * /etc/init.d/httpd restart >/dell/null 2>&1
*عدد ۱۵ نشان دهنده زمان مورد نظر به دقیقه می باشد*میتوانید مقدار دلخواه خود را در این قسمت جایگذاری کنید .
۴-با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl+O تنظیمات اعمال شده را ذخیره کنید.
۵-و با دستور زیر آن را ریستارت کنید :
/etc/init.d/httpd restart