دسته بندی:

Default Address چیست ؟

این رابط به شما اجازه می دهد یک آدرس پیش فرض برای هر ایمیل برای یک آدرس ایمیل نامعتبر ارسال میشود تنظیم کنید. همچنین می توانید نحوه آدرس پیش فرض پیام های ورودی را تعریف کنید.در گزینه Default Address میتوانید آدرس ایمیل اصلی برای خود تعریف کنید. که در واقع آدرس پیش فرض تمام ایمیل هایی که به آدرس غیرصحیح بر روی سایت شما فرستاده میشود را در بر میگیرد و از بازگشت آنها جلوگیری کرده و امکان دسترسی شما به این ایمیل ها را میدهد. به عبارتی اگر ایمیلی به آدرسی ارسال شوند که آن آدرس بر روی سایت شما موجود نیست آن  در این صندوق پستی قرار میگیرد.

 

برای این کار:

۱- نام جدیدی را که میخواهید برای آدرس پیش فرض خود اختصاص دهید را در قسمت Forward to email address وارد کنید. یا آدرس ایمیل یا نام کاربری حساب کاربری cPanel خود را در Forward to email address وارد کنید .

۲- پس از وارد کردن بر روی گزینه change کلیک کنید .

تدکر : در صورتی که نام ادرس پیش فرض را fail قرار دهید تمامی ایمیل های ارسال شده به آدرس اشتباه به ایمیل شما فوروارد میشوند و در صورتی که بخواهید ناپدید و حذف شوند نام آدرس پیش فرض را blackhole قرار دهید .

همچنین اگر میخواهید  ایمیل هایی که به آدرس اشتباه فرستاده می شوند را حذف کنید می توانید گزینه At smtp time) Discard with error to sender)  را تیک بزنید .