دسته بندی:

Email Authentication چیست؟

در این مقاله درباره احراز هویت ایمیل در cPanel است و برای کمک به کاهش ایمیل ناخواسته (هرزنامه) توضیح داده شده است. احراز هویت الکترونیکی در cPanel بر اساس دو تکنولوژی تکمیلی، DKIM و SPF است که به کاهش میزان اسپم کمک می کند.

Email Authentication تایید می کند که یک ایمیل در رابطه با شما یا کسب و کار شما است. آن را مانند یک امضای دیجیتال فکر کنید. این یکی از مهمترین اقداماتی است که می توانید برای بهبود قابلیت تحویل خود انجام دهید

 گزینه Email Authentication میتواند شما را برای مبارزه با اسپم ها کمک کند. هر دو روش زیر برای جلوگیری از ورود و خروج ایمیل های جعلی به سرور شما استفاده می شوند . مزیت بزرگ به کار بردن این روش ها جلوگیری از ایمیل هایی است که به نظر می آید از دامنه شما آمده اند. این روشها باید مقدار هرز نامه ها یا ایمیل های دریافتی ناخواسته را وقتی هکرها تعدادی از ایمیل های شما را هک میکنند کاهش دهد.

گزینه های زیر به این شرح است:

۱-    DomainKeys: این سیستم تصدیق کننده، اصل بودن ایمیل دریافتی را از آدرس فرستنده تحقیق میکند. این ابزار در برابر هکرهایی که ایمیل هایی با آدرس جعلی میفرستند مفید میباشد.

۲-    SPF: ماشین هایی را که تصدیق کننده هستند برای فرستادن ایمیل از دامنه شما مشخص میکند. یعنی ایمیل هایی که دقیقا از سرور شما فرستاده شده باشند به عنوان یک ایمیل ایجاد شده از دامنه شما ظاهر میشوند، وقتی که سوابق SPF چک شده باشد.SPF از پرونده های DNS استفاده می کند که سرور های ایمیل و آدرس های IP را که مجاز به ارسال پیام های ایمیل از یک دامنه هستند، مشخص می کند.

نکته: برای فعال یا غیر فعال کردن قابلیت های بالا میتوانید از دکمه های Enable یا Disable استفاده نمایید.