دسته بندی:

Update لایسنس Directadmin

کاربران گرامی اگر شما از Directadmin لایسنسی داشته اید که منقضی شده است کافی است پس از خرید مجدد License بر روی IP مورد نظر از دستورات زیر در Command سرور لینوکس خود در SSH دستورات زیر را Type کنید :

cd /usr/local/directadmin/scripts

./getLicense.sh 123 1234

service directadmin restart

 

دقت کنید که ۱۲۳ همان Client ID و ۱۲۳۴ همان License ID شماست . که بعد از خرید لایسنس Directadmin به شما داده می شود .

موفق باشید .