آموزش ثبت ، تمدید و انتقال دامنه بین المللی

https://media.onlineserver.ir/domain/sabt-tamdid-enteghal.mp4

 
کلیه مراحل ثبت ، تمدید و انتقال دامنه را در این آموزش مشاهده خواهید کرد.

ارسال نظر