دسته بندی:

آموزش محافظت از یک فولدر با پسورد در .htaccess

برای محافظت از یک فولدر در وب سایت شما ، می توانید از ویژگی htpasswd استفاده کنید .این ویژگی برای احراز هویت پایه کاربران HTTP استفاده می شود. دسترسی و منابع سرور را می توان فقط به کاربران ذکر شده در فایل های ایجاد شده توسط htpasswd محدود کرد.

که در سرور وجود دارد که در ادامه به آموزش استفاده از این ویژگی پر کاربرد می پردازیم .

برای ساخت فولدر محافظت شده در مسیر home/user/public_html/important/ با یوزر نیم admin دستورات زیر را وارد کنید :

[root@server ~]# htpasswd -c /home/user/public_html/.htpasswd admin
:New password
:Re-type new password
Adding password for user admin
[root@server ~]#

در کد بالا روبروی New password پسورد جدید را بنویسید و در خط بعد دوباره آن را تکرار کنید .

ایجاد پسورد برای یوزر های دیگر :

همچنین اگر برای دیگر یوزر ها این ویژگی را می خواهید در قسمت Adding password for user admin عبارت admin را با یوزر نیم مورد نظر جایگزین کنید .

سپس کد های زیر را در فایل .htaccess خود که در مسیر /home/user/public_html قرار دارد وارد کنید .

AuthUserFile /home/user/public_html/.htpasswd
"AuthName "important
AuthType Basic
Require valid-user

هم اکنون دسترسی به پوشه شما با دسترسی و اعتبار ساخته شده است .

برخی از دستورات این ویژگی را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید و در صورت تمایل استفاده نمایید .

____آنلاین_سرور____

ارسال نظر