دسته بندی:

اضافه کردن DKIM و SPF در سی پنل

رکورد SPF برای جلوگیری از ارسال اسپم استفاده می شود که می توانید به راحتی آن را ایجاد کنید .

SPFمخفف  Sender Policy Framework می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دو رکورد به این مقاله مراجعه کنید :

Email Authentication چیست؟

مراحل اضافه کردن رکورد SPF :

برای اضافه کردن SPF برای یک اکانت دستور زیر را استفاده کنید:

/usr/local/cpanel/bin/spf_installer username

به جای username نام user مورد نظر را وارد کنید.

برای اضافه کردنSPF برای تمام اکانت ها دستور زیر را استفاده کنید:

for USER in /var/cpanel/users/*; do /usr/local/cpanel/bin/spf_installer "${USER##*/}"; done

برای اضافه کردن DKIM برای تمام اکانت ها دستور زیر را استفاده کنید:

for USER in /var/cpanel/users/*; do /usr/local/cpanel/bin/dkim_keys_install "${USER##*/}"; done

ارسال نظر

هجده − پانزده =