تفاوت تمدید دامنه بین المللی و دامنه ملی

تمدید دامنه بین المللی:
برای تمدید دامنه های بین المللی می توانید با وارد شدن به سایت onlineserver در بخش دامنه روی تمدید دامنه کلیک کرده و دامنه خود را به مدت یک تا ده سال تمدید کنید سپس مراحل تمدید و پرداخت را کامل کنید

تمدید دامنه ملی:
برای تمدید دامنه های ملی باید توجه داشت مطابق ضوابط و قوانین سایت ایرنیک اعتبار دامنه های .ir نمیتواند بیشتر از شش سال باشد؛ اگر دامنه .ir شما هم اکنون بیشتر از یک سال اعتبار دارد؛ نمی توانید آن را برای مدت ۵ سال تمدید کنید.

توجه داشته باشید در هر زمان حتی اگر دامنه شما در حال حاضر اعتبار دارد می توانید دامنه را تمدید کنید و با تمدید دامنه به تعداد سال سفارش داده شده؛ از تاریخ انقضا فعلی دامنه به اعتبار آن اضافه میشود
با وارد شدن در سایت onlineserver در بخش دامنه روی تمدید دامنه کلیک کرده و مدت زمانی که میخواهید دامنه را تمدید کنید را انتخاب کرده و مراحل تمدید و پرداخت را کامل کنید

ارسال نظر