معرفی دستور lsblk

دستور lsblk برای مشاهده لیست block devices ها مورد استفاده قرار می گیرد .این دستور اطلاعات مربوط به همه یا دستگاه های بلوک مشخص شده را لیست می کند. دستورlsblk فایل سیستم sysfs را برای جمع آوری اطلاعات خواند.

این فرمان به طور پیش فرض تمام دستگاه های بلوک (به استثنای دیسک های RAM) را به صورت درختی چاپ می کند. برای مشاهده یک لیست از تمام ستون های موجود ازlsblk –helpاستفاده کنید.

دستور lsblkمخفف عبارت List Block Devices است و نقش آن نمایش بلاک‌ها با نام مرتبط با آن هاست .

در این پست به معرفی و آموزش این دستور می پردازیم .

۱- برای مشاهده لیست List block devices یا lsblk از کد زیر استفاده کنید :

lsblk
 

پس از آن خروجی  اطلاعات پارتیشن ها و Raid را مانند تصویر زیر نمایش می دهد.

۲- همچنین برای نمایش block size ها بر حسب byte کد زیر را به کار بگیرید :

lsblk -b

۳- برای نمایش اطلاعات مربوط به تمام دستگاه ها کد زیر را وارد کنید :

lsblk -a

۴- نمایش group و owner  مربوط به Device ها با کد زیر :

lsblk -m

ارسال نظر