دسته بندی:

نصب لاراول در CentOS

لاراول Laravel یکی از  فریم ورک ها برای توسعه و ساخت وب سایت به زبان php می باشد.

لاراول بسیار انعطاف‌پذیر است. تغییر عملکرد بسیاری از بخش‌های آن بدون نیاز به تغییر کدهای اصلی امکان‌پذیر است.همچنین لاراول برای مدیریت نیازمندی‌ها از Composer استفاده می‌کند .

از جمله پیش نیاز های،لاراول میتوان به php نسخه ۵ و ۶ یا بالاتر همچنین ماژول های OpenSSL , PDO , Mbstring , Tokenizer اشاره کرد .

 

برای نصب این فریم ورک مراحل زیر را دنبال کنید .

۱- ابتدا باید مخزن epel را نصب کنید.

yum install epel-release
 

۲- ابتدا باید Composer را نصب کنید.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer
chmod +x /usr/local/bin/composer

۳- اکنون باید laravel نصب شود.

وارد مسیری شوید که میخواهید لاراول نصب شود.

git clone https://github.com/laravel/laravel.git
cd laravel
composer install
chown -R USER.USER laravel
chmod -R 755 laravel

۴- در نهایت باید Encryption Key ایجاد و در فایل app.php دخیره شود.

php artisan key:generate

Application key [Z4hfTHU7hFMwHauzOwv7rO9e0MJ9UnhQ] set successfully.

۵- اطلاعات را در فایل config/app.php در قسمت APP_KEY به شکل زیر ذخیره کنید.

‘key’ => env(‘APP_KEY’, ‘Z4hfTHU7hFMwHauzOwv7rO9e0MJ9UnhQ’),
‘cipher’ => ‘AES-256-CBC’,

 

۶- در نهایت سرویس apache را restart کنید.

service httpd restart

ارسال نظر