دسته بندی:

آموزش حذف سرویس CloudLinux در سی پنل

نصب سرویس CloudLinux آسان است اما اگر بخواهید آن را حذف کنید مراحل بیشتری داشته و به مراتب طولانی تر خواهد بود .پس در ادامه با آموزش حذف کامل این سرویس در خدمت شما هستیم .

قبل از اینکه CloudLinuxرا به CentOs معمولی تبدیل کنید باید چک کنید که باکس شما CloudLinuxرا به همراه دارد یا خیر .پس مسیر زیر را چک نمایید .

/usr/local/cpanel/bin/cloudlinux_system_install -c

سپس مراحل زیر را به صورت کامل انجام دهید .

۱-RPMs های CENTOS خود را آپگرید کنید :

yum upgrade -y

۲-آپاچی را بازسازی کنید .

/usr/local/cpanel/scripts/easyapache --build

۳-در این مرحله دوباره باید یک کرنل غیر کلودلینوکس را Reinstall کنید .(این مرحله ضروری است زیرا RPM های کلودلینوکس وابستگی های جدید را در پایگاه داده RPM معرفی می کند که مانع تلاش های بعدی برای حذف هر یک از اجزای CloudLinuxباقی مانده می شود .)

yum --disableexcludes=all install kernel

۴-کرنل CloudLinux را حذف کنید .

rpm -qa |awk '/^kernel.*lve/ {print $1|"xargs yum -y erase"}'

۵-RPMs های کلود لینوکس را که توسط centos هم ارائه شده است را reinstall کنید . دستور زیر، RPM های ارائه شده توسط CloudLinuxرا بررسی کرده و فرمان نصب yum را برای هر RPM که آن را پیدا می کند، صادر می کند.پس دستور زیر را اجرا کنید .

rpm -qa --qf "[%{VENDOR} %{NAME}\n]"|awk '/CloudLinux/ {print $2|"xargs yum reinstall -y"}'

۶-در این مرحله باید RPMs های ارائه شده کلودلینوکس را به یک ورژن مناسب centos دانگرید کنید .(فرمان زیر از طریق RPM های باقی مانده CloudLinux تکرار می شود و یک فرمان yum downgrade برای هر یک را انجام میدهد ) با اجرای دستور زیر :

rpm -qa –qf “[%{VENDOR} %{NAME}\n]”|awk ‘/CloudLinux/ {print $2|”xargs yum downgrade -y”}’

نکته : با وارد کردن این دستور ممکن است  RPM های قدیمی در سیستم نصب شود؛ به هر حال ، آنها را بعدا به روز می کنیم.

۷-تمامی RPMs  های کلود لینوکس را که centos نیاز ندارد را حذف کنید .(این RPM های باقی مانده مخصوص CloudLinux هستند. فرمان زیر از طریق RPM شما تکرار می شود و دستور yum delete -y را برای هر کدام صادر می کند)
rpm -qa –qf “[%{VENDOR} %{NAME}\n]”|awk ‘/CloudLinux/ {print $2|”xargs yum erase -y”}’

۸-تمامی RPM های CENTOS که در مراحل قبل دانگرید شده بود را آپگرید کنید :

yum upgrade -y

۹-در آخر باید سرور خود را به کرنل غیر کلودلینوکس راه اندازی مجدد کنید .

shutdown -r now

در مرحله پایانی مطمئن خواهید شد و مشاهده خواهید کرد که سرور شما به حالت قبل از CloudLinux برگشته است .

همچنین در صورت تمایل مطلب زیر را نیز مشاهده نمایید :

CloudLinuxچیست و چه مزایای دارد؟

____آنلاین_سرور____

ارسال نظر